Kategori: Yeni Doğan Bebek

FITIKLAR

FITIKLAR Göbeğin hemen altındaki dokunun yeterince da- ralamaması ya da karın kaslarındaki zayıflık nede­niyle oluşur. Özellikle yaşamın ilk birkaç ayında ve prematürelerde daha sıktır. Bazı genetik hastalık­larda ve tiroid bezinin yeterli çalışmaması duru­munda (Hipotiroidi) da ortaya çıkabilir. Çoğunlukla (%85) kendiliğinden kapanır. Karın içi organların bu keseye sıkışması oldukça nadir olup, genellikle çapı küçük (<1 cm) […]

PREMATÜRELERDE KALP HASTALIKLARI

Sağ kalpten çıkarak akciğere oksijeni düşük kanı getiren damar ile sol kalpten çıkarak oksijeni yük­sek kanı diğer organlara taşıyan ana atardamar (Aort damarı) arasında bağlantı kuran damara, “duktus arteriyozus” (Arteryel kanal) denir. Bu kanal, anne karnındayken işlev görür ve doğum sonrası kapanmalıdır. Zamanında doğan bebek­lerde, genellikle doğumu takiben ilk 3 gün içinde bu kanal kapanır. […]

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ (ROP)

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ (ROP) Prematüre bebeklerin en önemli göz sorunların­dan biri, prematüre retinopatisidir (Retinopathy of prematurity-ROP). Prematüre retinopatisi, dü­şük doğum ağırlıklı ve erken doğan bebeklerde görülen, gözün sinir tabakasındaki damarların anormal çoğalması ile karakterize bir hastalıktır. Yaşamın ileri döneminde körlüğe neden olabi­len prematüre retinopatisi, halen çocukluk çağı körlük nedenleri arasında başta gelenlerden bir tanesidir. Bu nedenle […]

ŞAŞILIK

İki gözün görme eksenlerinin paralel olmaması durumuna şaşılık denir. Yenidoğan döneminde sinir sistemi ve gözün sinir tabakasının gelişimi tamamlanmadığı için gözlerde çoğunlukla dışa kayma fark edilebilir. Ancak bu koşullarda bile göz hareketlerinde herhangi bir kısıtlılık olmama­lıdır. Bebekte 2 aylıktan sonra görme eksenlerinin paralel hale gelmesi ve iki göz arasında hareket­lerin simetrik koordinasyonunun sağlanmış olma­sı gereklidir. […]

PREMATÜRE BEBEKLERDE KAFA İÇİ (İNTRAVENTRİKÜLER) KANAMALAR

Ventriküller, beynin içinde bulunan beyin omurilik sıvısı (BOS) ile dolu boşluklardır. Bu boşlukların içinde veya yakınında olan kanamalara “intra ventriküler kanama” denir ve prematüre bebek­lerde oluşan beyin hasarının en önemli nedenle­rinden biridir. 32 hafta ve 1500 gramdan küçük bebeklerde daha sık görülmektedir. Doğum ağır­lığı küçüldükçe kanama riski ve kanamanın şid­deti artmaktadır. Prematüre bir bebeğin beyninde […]

PREMATÜRE VE YENİ DOĞANLARDA KONVULSİYONLAR (HAVALE)

PREMATÜRE VE YENİ DOĞANLARDA KONVULSİYONLAR (HAVALE) Konvulsiyon (havale) beyinde meydana gelen ani ve anormal elektriksel aktiviteler sonucu mey­dana gelir. Yenidoğan döneminde sık görülen, tedavisi zor olabilen, bazen önemli sakatlıklar bı rakabilen, önemli acil bir nörolojik sorundur. Yeni doğan dönemi, merkezi sinir sisteminin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle, havalelere en duyarlı olunan dönemdir. Prematürelerde daha yüksek bir oranda […]

PREMATÜRELERDE HEMATOLOJİK PROBLEMLER

Anemi (Kansızlık), vücut hücrelerine oksijen taşı­yan kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin düzeyinin, normal değerden düşük olmasıdır. Se­bepleri ise doğum öncesi ve sonrası kanamalar (Plasentanın yerinden ayrılması, ani doğumda kordon yırtılması, bebekten anne veya plasentaya kanama, kafa içine kanama, kafa kemikleri içine kanama), kırmızı kan hücrelerinin yaşam sürele­rinin daha kısa ve üretiminin daha yavaş olması, kan […]

PREMATÜRE BEBEKLERDE BESLENME SORUNLARI

Prematüre bebeklerde beslenme sorunlarına, za­manında doğan bebeklere göre daha sık rastla­nır. Prematüre bebeğin sindirim sisteminin henüz yeterince gelişmemesi nedeniyle emme yutma nefes alma koordinasyonunun yetersizliği, besin emilim problemleri, barsak hareketleri ve sindiri­min yavaş olması, gastroözefageal reflü, sık görülen beslenme problemlerinin başında gelmek­tedir. yolu ile bes­lenme desteği verilmesi gerekebilir. Bu dönem­de prematüre bebeğe anne sütünün çok küçük […]

PREMATÜRE VE ISI KONTROLÜ

İnsanlar vücut iç ısılarını, dış koşullara bağlı kal­maksızın sabit tutarlar. Bunu da ısı düzenleyici mekanizmalar ile yaparlar. Doğumdan sonra bebek kendini anne karnındaki hayattan (37 0C) yaklaşık 12 0C daha düşük (25 0C) bir ortamda bulur. Aşırı ısı kaybının başarılı bir şekilde engel­lenmesi ile yenidoğanların yaşama şansı önemli ölçüde artar. Yenidoğanda 5 dakika tutulan be­den […]

APNE SOLUNUM DURMASI

Apne, solunumun 20 saniye veya daha uzun süre durması veya daha kısa süreli solunum du­raksamasına, kalp atım hızının dakikada 100’ün altına inmesinin veya kan oksijen düzeyinde dü­şüklüğün eşlik etmesidir. Kalp atım hızının 100’ün altına inmediği 10 saniyeden daha kısa süreli solunum durmaları, ara dönemlerde solunum normalse fizyolojiktir ve erken doğan bebeklerin yaklaşık %30-40’nda görülür. Bu solunum […]

Bebek haberleri, güncel erkek veya kız bebek haber ve fotoğrafları ile en yeni erkek bebek gelişmeleri burada. bebek bakımı
sohbet sohbet