PREMATÜRE BEBEKLERDE İNFEKSİYONLAR
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

Yenidoğan bilimindeki gelişmeler çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşatılmasına olanak sağlarken, bazı riskleri de beraberinde getirmiş­tir. Bunların en önemlilerinden birisi de hastane infeksiyonlarıdır. Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin uzun süre hastanede yatmala­rı, infeksiyon olasılığını arttırmaktadır. Prematüre bir bebeğin vücudunun neredeyse her bölgesin­de infeksiyon gelişebilir, ancak en sık etkilenen bölgeler kan, akciğerler, beyin zarları ve omuri­lik, deri, böbrekler, mesane ve barsaklardır. Bir bebek daha anne karnındayken infeksiyon ka­pabilir. Bu durumda bakteri, virüs ve diğer mik roorganizmalar, anne kanından fetüse, plasenta veya göbek bağı aracılığı ile taşınabilir. infeksiyon aynı zamanda doğum esnasında annenin cinsel organında yaşayan doğal bakteriler veya hasta­lık yapıcı bakteri ya da virüsler sebebiyle de ge lişebilir. Son olarak, bazı bebeklerde infeksiyon, doğumdan günler ya da haftalar sonra, bebek yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatarken ger­çekleşir. Ne zaman yakalanırsa yakalansın prematüre bir bebekte infeksiyonların tedavisi iki sebepten dolayı zordur: Prematüre bebekte bağışıklık sistemi zama­nında doğan bir bebek ile kıyaslandğında daha az gelişmiştir ve anneden geçen antikor miktarı daha azdır. Bağışıklık sistemi ve anti­korlar, infeksiyonlara karşı bizi koruyan ana savunma sistemlerimizdir. Prematüre bir bebeğe sıklıkla bir dizi tıbbi gi­rişim uygulanır. Bunlar damar içine intraket ya da kateter takılması ve solunum destek cihazına bağlamak amacıyla solunum yolu­na tüp yerleştirilmesi olarak sıralanabilir. Her…

hatay escort çanakkale escort van escort bolu escort düzce escort erzincan escort tunceli escort, sivas escort mardin escort nigde escort cinsel sohbet