PREMATÜRE RETİNOPATİSİ (ROP)

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ (ROP)

Prematüre bebeklerin en önemli göz sorunların­dan biri, prematüre retinopatisidir (Retinopathy of prematurity-ROP). Prematüre retinopatisi, dü­şük doğum ağırlıklı ve erken doğan bebeklerde görülen, gözün sinir tabakasındaki damarların anormal çoğalması ile karakterize bir hastalıktır. Yaşamın ileri döneminde körlüğe neden olabi­len prematüre retinopatisi, halen çocukluk çağı körlük nedenleri arasında başta gelenlerden bir tanesidir. Bu nedenle 1500 gram altında ve 32 haftadan önce doğmuş tüm bebeklere mutlaka ROP muayenesi yapılmalıdır.

Zamanında doğmuş bebeklerde retina (Gözün sinir tabakası) damarlanması tam olarak oluşmuş iken, erken doğan bebeklerde gebelik haftası ne kadar küçük ise retinal damar gelişimi o kadar eksiktir. Prematüre retinopatisinin gelişimindeki önemli risk faktörleri; Erken doğum haftası, dü­şük doğum tartısı, oksijen tedavisi, tekrarlayan solunum durması (Apne), ağır infeksiyon, kan transfüzyonu, kan değişimi, kansızlık ve kafa içi kanamadır.

Prematüre bebeklerde ilk ROP muayenesi, do­ğumdan 4-6 hafta sonra, ROP konusunda dene­yimli bir göz hekimi tarafından yapılmalıdır. Daha sonra hastalığın varlığına ve seviyesine göre belli aralıklarla, bebek term (Doğması gereken zaman) oluncaya kadar muayene tekrarlanır. ROP gelişen hastaların %80’inde hastalık kendiliğinden geriler ve takip edilen bebeklerin %8’inde tedavi gerekir.

ROP’un tedavisinde en önemli faktör düzenli ta­kiptir. İlk muayenede aktif ROP saptanırsa, eşik hastalığa ilerleme gösterip göstermediği haftalık muayene ile izlenir. Bulgularda kötüleşme görü­lüyorsa, muayeneler birkaç günde bir tekrarlanır. Hastalığın evresine ve bebeğin genel durumuna göre gerekirse vakit kaybetmeden tedavi uygula­nır.

Tedavide retinaya lazer ile fotokoagülasyon ya da kriyoterapi (Retinanın dondurulması) uygulanarak anormal damar gelişimi durdurulmaya çalışılır. Vakaların büyük bir kısmı bu ameliyatlar ile başa­rılı bir şekilde tedavi edilir. Nadiren, bu tedavilere rağmen hastalığı ilerleyen ROP olgularında, özel bir ameliyat olan vitrektomi ameliyatı uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bebek haberleri, güncel erkek veya kız bebek haber ve fotoğrafları ile en yeni erkek bebek gelişmeleri burada. Bebek Bakımı