PNÖMONİ ZATÜRRE

Yenidoğan bebeklerde pnömoni tanısını koymak oldukça güçtür çünkü yenidoğanda gelişen bir ak­ciğer infeksiyonunu solunum zorluğunun eşlik et­tiği yaygın infeksiyondan (sepsis) veya radyolojik olarak akciğerin diğer hastalıklarından ayırt etmek kolay değildir. Özellikle erken doğan bebeklerin en önemli solunum yolu hastalığı olan solunum güçlüğü sendromu ile B grubu streptokok infek  siyonuna bağlı doğumsal pnömoni sıklıkla karışa­bilir veya her iki hastalık bir arada bulunabilir. Bu nedenle prematüre bebeklerde kan değerlerinde infeksiyonla ilgili belirteçleri kontrol ederek, kan ve akciğer sekresyonlarına ait kültürleri alarak ve tedaviye cevabı izleyerek, gerekirse pnömoniye yönelik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır.

Prematüre bebeklerde akciğer infeksiyonunun sık görülmesinin nedeni, erken doğumun en önemli nedenlerinden birinin infeksiyon olmasıdır. Özel­likle erken doğumun nedeninin infeksiyona bağlı olduğunun bilindiği durumlarda, prematüre be­beklerde solunum güçlüğü sendromunun yanın­ da, akciğer infeksiyonu da akılda bulundurulma­lıdır.

Prematürelerde pnömoninin problem olmasının bir diğer nedeni de, bu bebeklerin uzun süre has­tanede ve solunum cihazlarına bağlı kalmalarıdır. Erken doğmalarına bağlı olarak zaten bağışıklık sistemleri yeterince gelişmemiş olan bu bebek­lerde, ayrıca uzun süreli solunum desteği almaları nedeniyle de pnömoni gelişebir. Bu nedenle ani olarak solunum desteğinde artış ihtiyacı olan, kan değerlerinde infeksiyona yönelik belirteçler açı­sından değerlendirilip tedavi başlanmalıdır.

Tedavide sıklıkla antibiyotikler kullanılır. Antibiyo­tikler, pnömoniye yol açan mikroorganizmaya ve ağırlık derecesine göre seçilir ve 7-14 gün devam edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bebek haberleri, güncel erkek veya kız bebek haber ve fotoğrafları ile en yeni erkek bebek gelişmeleri burada. bebek bakımı
sohbet sohbet