PREMATÜRE VE ISI KONTROLÜ

İnsanlar vücut iç ısılarını, dış koşullara bağlı kal­maksızın sabit tutarlar. Bunu da ısı düzenleyici mekanizmalar ile yaparlar. Doğumdan sonra bebek kendini anne karnındaki hayattan (37 0C) yaklaşık 12 0C daha düşük (25 0C) bir ortamda bulur. Aşırı ısı kaybının başarılı bir şekilde engel­lenmesi ile yenidoğanların yaşama şansı önemli ölçüde artar. Yenidoğanda 5 dakika tutulan be­den […]

APNE SOLUNUM DURMASI

Apne, solunumun 20 saniye veya daha uzun süre durması veya daha kısa süreli solunum du­raksamasına, kalp atım hızının dakikada 100’ün altına inmesinin veya kan oksijen düzeyinde dü­şüklüğün eşlik etmesidir. Kalp atım hızının 100’ün altına inmediği 10 saniyeden daha kısa süreli solunum durmaları, ara dönemlerde solunum normalse fizyolojiktir ve erken doğan bebeklerin yaklaşık %30-40’nda görülür. Bu solunum […]

PNÖMONİ ZATÜRRE

Yenidoğan bebeklerde pnömoni tanısını koymak oldukça güçtür çünkü yenidoğanda gelişen bir ak­ciğer infeksiyonunu solunum zorluğunun eşlik et­tiği yaygın infeksiyondan (sepsis) veya radyolojik olarak akciğerin diğer hastalıklarından ayırt etmek kolay değildir. Özellikle erken doğan bebeklerin en önemli solunum yolu hastalığı olan solunum güçlüğü sendromu ile B grubu streptokok infek  siyonuna bağlı doğumsal pnömoni sıklıkla karışa­bilir veya […]

SOLUNUM SIKINTISI (RESPIRATUAR DİSTRES SENDROMU)

Respiratuar distres sendromu (RDS), zamanın­dan önce (prematüre) doğmuş olup akciğer gelişimini anne karnında tamamlayamamış olan bebeklerde görülen bir solunum problemidir. Normalde akciğerlerin genişleyerek nefes alın­masına yardımcı olan “surfaktan” isimli madde, bu bebeklerde yeterli miktarda oluşmamaktadır. Bebek ne kadar erken doğmuşsa bu hastalığın görülme sıklığı ve ölüm riski o oranda artmakta­dır. Doğum haftası 32 haftanın altında […]

FİNANSAL VE SOSYAL YÜK, AİLELERİN DESTEĞİ/AİLE ETKİSİ

Prematüre doğumun, istisnasız, aile üzerinde önemli bir etkisi vardır. Prematüre bebeğin do­ğumundan sonraki dönem, anneler ve babaların yoğun bir şekilde her gün hastaneye gidip gel­diği ve diğer çocuklarına (varsa), işine, ailesine ve arkadaşlarına (yeterince) ilgi gösteremediği, stresli bir dönemdir. Duygusal açıdan stresli olan bu dönem ve çocuğun geleceğinin belirsizliği, ebeveynlerin sağlığını olumsuz etkilemektedir ve yaşamları […]

ANNELİK VE BABALIK İZNİ

ANNELİK VE BABALIK İZNİ Geçtiğimiz yıllar içinde, annelik ve babalık izninin, iş yerinde cinsiyet eşitliği, evde cinsiyet eşitliği, çocuk gelişimi ve sağlığı, ebeveyn sağlığı, ferti lite ve kadının iş yaşamına katılımı üzerinde etki gösteren bir sosyal politika mekanizması olduğu konusunda anlaşma sağlanmıştır. Araştırmalar, çocuğunun yaşamının ilk yılında çalışan annelerin bebeklerinin, çocukluk çağın­da daha düşük kognitif […]

EBEVEYNLERLE İLETİŞİM

Bebekleri bir yenidoğan ünitesine kabul edilen ebeveynlerin çoğu, beklentilerinin aksine, kabul edilmesi son derece güç bir durumla karşı karşıya kalmaktadır. Bu anne babaların ilk ebeveynlik de­neyimi sıklıkla stres ve belirsizlikle karakterizedir. Yapılan araştırmalarda, yenidoğan ünitesindeki ebeveyn stresinin başlıca nedenlerinin, verilen kararlara ve bebeklerinin bakımına katılımlarının sınırlı olması nedeniyle ebeveynlik rolünde deği­şiklik olmasıdır. Ebeveynlerin kesin olarak […]

TABURCULUK SONRASI BAKIM HİZMETLERİ VE İZLEM

Yenidoğan döneminde yoğun bakım gereken ve yaşamını sürdüren prematüre bebeklerde, akci­ğer hastalıkları ve nörolojik bozukluk başta olmak üzere uzun dönemli komplikasyonların gelişme riski artmaktadır. Kritik derecede hasta olan bu prematüre bebeklerin taburculuk sonrası bakım hizmetleri, kronik hastalıklar ve nörogelişimsel bozuklukların varlığında daha da güçleşmektedir. Kronik hastalık, bilişsel veya duyusal sorunları ge­lişecek olan prematüre bebeklerin çoğu, […]

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan yoğun bakım üniteleri (YYBÜ), be­beğiyle kalmak isteyen her ebeveynin bunu rahatlıkla ve istediği mahremiyet derecesiyle yapılmasına olanak sağlayacak şekilde yeterli mekân ve olanaklarla tasarlanmalıdır. Eğer hasta odasında yoksa, ailelerin yemek yemesi, şahsi eşyalarını saklaması, bebekleri­nin bakımı hakkında daha fazlasını öğrenmesi ve emzirme desteği alması için ek mekân ol­malıdır. Bebek mamasının hazırlanması ve anne sütü­nün […]

SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİDİR

SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİDİR Bebekler ve çocuklar, sağlık konuları söz konusu olduğunda özel bir durumdur ve sadece “küçük yetişkinler” olarak ele alınamazlar. Kolayca incine­bilirler ve korunmaları ve dünyaya getirildiklerinde mümkün olan en iyi fiziksel ve sosyal ortamla kar­şılaşmalarının sağlanması özellikle önemlidir. Bebekler, olağandışı bir beyin büyüme ve gelişim süresi içinde, yenidoğan yoğun bakım ünitesin­de (YYBÜ) […]

Bebek bakımı, bebek beslenmesi, ay ay bebek gelişimi ve bebek sağlığı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Cilt Bakımı
cinsel sohbet a rel="dofollow" href="http://www.sakaryafatihyurdu.com" title="sakarya escort">sakarya escort eryaman escort sohbet sohbet cinsel sohbet