Sosyal Duygusal Gelişim Yenidoğanın duygulari bir yetişkinden farklı olarak çok yalın ve basit düzeydedir. Yetişkinlerin salıip olduğu kompleks duygulara sahip değillerdir. Temel olarak ilk aylarda heyecan ve coşkunun iki ucunu yaşarlar Hoşnuduk ve stres/ hoşnutsuzluk. 3. aydan itibaren diğer duygular bu iki uç duygudan farklılaşarak ortaya çıkacaktır.   Bebeğinize bir şeyler anlatın ve tepki vermesi için bekleyin. • Sizi net görebileceğ...

Dil Gelişimi Dili anlamak ve konuşmak bir günde oluşan bir sistem değildir. İlk günlerden itibaren onunla sözel iletişim kurmanız dilin temel yapı taşlarının oluşmasını, bu yapı taşlarının üzerinde bebeğinizin dil yeteneğinin gelişmesini, zamanla önce sizi anlamasını, sonra da sözel iletişimi kullanarak konuşmaya başlamasını sağlayacaktır. Ancak bebekler ve çocuklar dili monolog içinde değil, diyalog içinde öğrenirler. Bu nedenle, “bebeğinize ...

Dokunma Karp, kitabında (2013), bebeğin dünyada geçirdiği ilk üç ayı hamilelikte “eksik kalan dördüncü üç aylık dönem” olarak tanımlamıştır. O bu durumu erken doğum olarak tanımlamış olsa da, bu dönem, kanımca daha ziyade bir geçiş dönemi olarak düşünülebilir. Bebek artık anne karnında değildir, ancak hâlâ anne karnındaymış gibi davranmaktadır, yani araftadır. İçinde bulundu olduğunu hisseder (zihinde tutulma ihtiyacı için bknz. “Neden O...

Zihinsel Gelişim Bebekler doğduklarında, tat ve koku alma duyuları oldukça gelişmiştir. Yeni doğmuş bebeklerle yapılan bilimsel çalışmalarda, bebeklerin tatlara tepki olarak oluşturdukları yüz ifadelerinin yetişkinlerin yüz ifadeleri ile aynı olduğu bulunmuştur (alıntılayan, cole ve diğ., 2005). Ayrıca birkaç saatlik bebekler bile kendi annelerinin sütünü diğer annelerin sütüne tercih etmektedir (alıntılayan, Cole ve diğ-, 2005). Koku ile ilgi...

Fiziksel Gelişim Haydi spor yapalım! Bebeğinizin kol ve bacaklarını sırayla • Düz • Çapraz • Dairesel hareket ettirin! Aynı zamanda avuç içlerinizle bebeğinizin ayaklarını kavrayarak ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Bu esnada ona müzik dinletir ya da şarkı söylerseniz, kas gelişimine yardımcı olurken kendini iyi hissetmesini de sağlarsınız. Öneri: Spor gibi hareketlendirici aktiviteleri sabah saatlerinde yapabilirsiniz. Akşama doğru bebekl...

1 aylık bebek gelişimi İlk 1,5 ay, bebeğin çevreye verdiği tepkiler reflekslerden oluşmaktadır. Emme, kavrama, göz kırpma gibi refleksler istemli hareketler değildir. İstemli herhangi bir harekette bulunmadığı için, bebeğinizin sizinle iletişim içinde olmadığını düşünebilirsiniz. Aslında bebeğiniz için durum bunun tam tersidir. Onun ileride nasıl biri olacağını daha o ana rahmindeyken etkilemeye başlamişınızdır bile. İlk günlerden itibaren gös...

PREMATÜRE VE ISI KONTROLÜ
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

İnsanlar vücut iç ısılarını, dış koşullara bağlı kal­maksızın sabit tutarlar. Bunu da ısı düzenleyici mekanizmalar ile yaparlar. Doğumdan sonra bebek kendini anne karnındaki hayattan (37 0C) yaklaşık 12 0C daha düşük (25 0C) bir ortamda bulur. Aşırı ısı kaybının başarılı bir şekilde engel­lenmesi ile yenidoğanların yaşama şansı önemli ölçüde artar. Yenidoğanda 5 dakika tutulan be­den derecesi ile ölçülen ısı, normalde koltuk al­tında...

APNE SOLUNUM DURMASI
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

Apne, solunumun 20 saniye veya daha uzun süre durması veya daha kısa süreli solunum du­raksamasına, kalp atım hızının dakikada 100’ün altına inmesinin veya kan oksijen düzeyinde dü­şüklüğün eşlik etmesidir. Kalp atım hızının 100’ün altına inmediği 10 saniyeden daha kısa süreli solunum durmaları, ara dönemlerde solunum normalse fizyolojiktir ve erken doğan bebeklerin yaklaşık %30-40’nda görülür. Bu solunum durak­sama...

PNÖMONİ ZATÜRRE
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

Yenidoğan bebeklerde pnömoni tanısını koymak oldukça güçtür çünkü yenidoğanda gelişen bir ak­ciğer infeksiyonunu solunum zorluğunun eşlik et­tiği yaygın infeksiyondan (sepsis) veya radyolojik olarak akciğerin diğer hastalıklarından ayırt etmek kolay değildir. Özellikle erken doğan bebeklerin en önemli solunum yolu hastalığı olan solunum güçlüğü sendromu ile B grubu streptokok infek  siyonuna bağlı doğumsal pnömoni sıklıkla karışa­bil...

SOLUNUM SIKINTISI (RESPIRATUAR DİSTRES SENDROMU)
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

Respiratuar distres sendromu (RDS), zamanın­dan önce (prematüre) doğmuş olup akciğer gelişimini anne karnında tamamlayamamış olan bebeklerde görülen bir solunum problemidir. Normalde akciğerlerin genişleyerek nefes alın­masına yardımcı olan “surfaktan” isimli madde, bu bebeklerde yeterli miktarda oluşmamaktadır. Bebek ne kadar erken doğmuşsa bu hastalığın görülme sıklığı ve ölüm riski o oranda artmakta­dır. Doğum haftası 32 haftanın ...

FİNANSAL VE SOSYAL YÜK, AİLELERİN DESTEĞİ/AİLE ETKİSİ
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

Prematüre doğumun, istisnasız, aile üzerinde önemli bir etkisi vardır. Prematüre bebeğin do­ğumundan sonraki dönem, anneler ve babaların yoğun bir şekilde her gün hastaneye gidip gel­diği ve diğer çocuklarına (varsa), işine, ailesine ve arkadaşlarına (yeterince) ilgi gösteremediği, stresli bir dönemdir. Duygusal açıdan stresli olan bu dönem ve çocuğun geleceğinin belirsizliği, ebeveynlerin sağlığını olumsuz etkilemektedir ve yaşamlar...

ANNELİK VE BABALIK İZNİ
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

ANNELİK VE BABALIK İZNİ Geçtiğimiz yıllar içinde, annelik ve babalık izninin, iş yerinde cinsiyet eşitliği, evde cinsiyet eşitliği, çocuk gelişimi ve sağlığı, ebeveyn sağlığı, ferti lite ve kadının iş yaşamına katılımı üzerinde etki gösteren bir sosyal politika mekanizması olduğu konusunda anlaşma sağlanmıştır. Araştırmalar, çocuğunun yaşamının ilk yılında çalışan annelerin bebeklerinin, çocukluk çağın­da daha düşük kognitif test sko...

EBEVEYNLERLE İLETİŞİM
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

Bebekleri bir yenidoğan ünitesine kabul edilen ebeveynlerin çoğu, beklentilerinin aksine, kabul edilmesi son derece güç bir durumla karşı karşıya kalmaktadır. Bu anne babaların ilk ebeveynlik de­neyimi sıklıkla stres ve belirsizlikle karakterizedir. Yapılan araştırmalarda, yenidoğan ünitesindeki ebeveyn stresinin başlıca nedenlerinin, verilen kararlara ve bebeklerinin bakımına katılımlarının sınırlı olması nedeniyle ebeveynlik rolünd...

TABURCULUK SONRASI BAKIM HİZMETLERİ VE İZLEM
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

Yenidoğan döneminde yoğun bakım gereken ve yaşamını sürdüren prematüre bebeklerde, akci­ğer hastalıkları ve nörolojik bozukluk başta olmak üzere uzun dönemli komplikasyonların gelişme riski artmaktadır. Kritik derecede hasta olan bu prematüre bebeklerin taburculuk sonrası bakım hizmetleri, kronik hastalıklar ve nörogelişimsel bozuklukların varlığında daha da güçleşmektedir. Kronik hastalık, bilişsel veya duyusal sorunları ge­lişecek ...

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

Yenidoğan yoğun bakım üniteleri (YYBÜ), be­beğiyle kalmak isteyen her ebeveynin bunu rahatlıkla ve istediği mahremiyet derecesiyle yapılmasına olanak sağlayacak şekilde yeterli mekân ve olanaklarla tasarlanmalıdır. Eğer hasta odasında yoksa, ailelerin yemek yemesi, şahsi eşyalarını saklaması, bebekleri­nin bakımı hakkında daha fazlasını öğrenmesi ve emzirme desteği alması için ek mekân ol­malıdır. Bebek mamasının hazırlanması ve anne...

SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİDİR
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİDİR Bebekler ve çocuklar, sağlık konuları söz konusu olduğunda özel bir durumdur ve sadece “küçük yetişkinler” olarak ele alınamazlar. Kolayca incine­bilirler ve korunmaları ve dünyaya getirildiklerinde mümkün olan en iyi fiziksel ve sosyal ortamla kar­şılaşmalarının sağlanması özellikle önemlidir. Bebekler, olağandışı bir beyin büyüme ve gelişim süresi içinde, yenidoğan yoğun bakım ünitesin­de (YYBÜ) bak...

hatay escort çanakkale escort van escort bolu escort düzce escort erzincan escort tunceli escort, sivas escort mardin escort nigde escort cinsel sohbet