Kategori: Genel

Prematüre Bebeğin Kardeşleri ve Adaptasyonu

Kardeşinin olması, abla ve abiler için yoğun duy­gular yaşanmasına neden olur. Kardeşinin cinsi­yeti konusunda merak, onunla nasıl oynayacağı konusunda beklentileri vardır. Ayrıca abla veya abi için, annesinin dünyasında artık sadece o yoktur. Annesinin çok sayıda birbirinden bağım­sız rolleri ile abla veya abi yüzleşmek zorundadır. Artık annesini yeni kardeşi ile birlikte paylaşmak zorundadır. Bu süreç abla […]

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ) ve Aile

Aile için, erken doğan bebeğinin yoğun bakımda tedaviye gereksinim duyduğunu kabul etmesi zor bir durumdur. Bebeğinin hayatta kalıp kalamaya­cağı veya tedavi sonrasında sağlıklı bir yaşantı­sı olup olmayacağının belirsizliği ailenin stresini arttırır. Aile için en büyük baskı, bebeğinin sağlığı için hayati kararlar vermek zorunda bırakılmasıdır. Bebeğinin sağlığı üzerinde hiçbir kontrolü olma­yıp, tedavisi konusunda profesyonellere güvenip karar […]

PREMATÜRELİĞİN AİLE VE TOPLUM ÜZERİNE DUYGUSAL VE SOSYAL ETKİLERİ

Çoğu erken doğum, ebeveynler kendilerini anne baba olmayı beklemedikleri bir zamanda gerçek­leşir. Anne ve babanın yaşadığı şok, erken doğan bebeğin tedavi görmesini gerektiren problemler, anne ve babaların çoğunu, bebekleri ile bağ kur­makta zorlamaktadır. Yoğun bakımda tedavi gör­mesi gereken erken doğan bebeğiyle, anne ve babanın ebeveynlik ilişkisi doğal ortamından çok uzaktadır. Aile için yoğun bakım, bebeğinin […]

PREMATÜRE BEBEKLERİN GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ

Son 30 yıldır yapılmakta olan araştırmalar, prema­türe bebeklerin gelişimlerinin desteklenmesinin: Onların gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini, Bebeklik ve erken çocukluk döneminde veri­len desteğin yararlarının, uzun dönemde (Be­beğin erişkin yaşında dahil) sürdüğünü, Verilen desteğin maliyet-yarar analizi yapıldı­ğında, yüksek kar getiren yaklaşım olduğunu göstermektedir. Prematüre bebekler için gelişimsel destek hiz­metleri, onları yaşatmak için verilen yenidoğan bakım hizmetlerinin yanında […]

PREMATÜRE BEBEKLERİN GELİŞİMLERİNİN İZLENMESİ

Yenidoğan yoğun bakım bilimi ve uygulamalarındaki gelişmelere bağlı olarak prematüre bebeklerin yaşam oranlarının artmasına karşın, yapılan araştırmalar, yaşatılan bebeklerin önemli bir bölümünün yaşamın ilk yılları, okul çağı, ergen ve hatta erişkin yıllara yansıyan sağlık sorunları ve gelişimsel zorlukları olduğunu göstermektedir. Bu zorluklar, yoğun bakım sürecinden başlayarak yaşamın her döneminde farklı bulgular ve farklı hizmet gereksinimleri […]

PREMATÜRE BEBEKLERİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSKLER

Gelişim terimi, büyümeyi değil, çocukların öğ­renme, problem çözme gibi bilişsel yetilerinin, iletişim kurma, konuşma, anlama gibi işlevlerinin, ilişki kurma, bağlanma, başetme, uyum sağlama gibi duygusal süreçlerin, hareket işlevlerinin, gün­lük etkinliklerinin ve yaşama katılımlarının geliş­mesini belirten terimdir. Yapılan araştırmalar, er­ken doğan bebek gruplarında, zamanında doğan bebek gruplarına kıyasla gelişimsel açıdan daha yüksek oranda sorun yaşayan çocuk […]

Prematüre Bebek İçin Evde Yapılması Gereken Hazırlıklar ve Alınması Gereken Önlemler

BRONKOPULMONER DİSPLAZİ (BPD) TANISI ALMIŞ PREMATÜRE BEBEKLERDE EVDE BAKIM Hemşire Sultan Güner Başara Son yıllarda Respiratuar Distres Sendromu’nun (RDS) tedavisinde mekanik solunum cihazlarının kullanılması, Oksijen tedavisi, surfaktanın kullanıl­ması ve destek tedavilerindeki gelişmeler saye­sinde küçük prematürelerin yaşam şansı belirgin olarak artmıştır. Ancak bu hastalarda akciğerlerin zedelenmesi sonucu gelişen ve Bronkopulmoner displazi (BPD) olarak tanımlanan kronik akciğer […]

PREMATÜRE BEBEKLERDE BÜYÜMENİN İZLENMESİ

Prematüre bebekler, 40 haftalık intrauterin dö­nemi tamamlayamadıkları için, büyüme süreçle­rinde miadında doğan bebeklere göre farklılıklar vardır. Bu nedenle prematüre bebeklerin büyü­meyi yakalaması zaman almaktadır. Prematüre bebeklerde doğumdan sonra büyüme üç evrede incelenebilir: I. Evre (Kayıp dönemi): Doğum sonrası ilk gün­den itibaren sıvı-elektrolit dağılımındaki değişiklik­lerle oluşan %10-15’lik fizyolojik tartı kaybı ve has­ta prematürelerde oluşan patolojik sıvı […]

PREMATÜRE BEBEKLERDE FİZİKSEL GELİŞİM

Yenidoğan bakımındaki tıbbi ve teknolojik gelişmeler sonucu prematüre bebeklerin ya­şamda kalma şansları giderek artmakta ve daha çok sayıda prematüre bebek, hastaneden erken dönemde taburcu olmaktadır. Bugün geçerliliği kabul edilen bakım yöntemleriyle “yaşayabilirlik” sınırı oldukça aşağılara çekilmiştir. Prematürenin uzun dönem sonuçlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınıp incelenmesi, doğumundan itibaren geli­şimi risk altında olan, incinebilirliği yüksek prema­türe […]

Prematüre Bebek Ne Zaman Evine Gönderilebilir?

Prematüre bebekler taburcu edilmeden önce bazı koşulların sağlanması gerekir: Anne memesi veya biberonla üç saat aralarla beslenebilir duruma gelmelidir. Günde 10-30 gram tartı almaya başlamalıdır. Kuvöze ihtiyaç duymadan, oda sıcaklığında kendi vücut ısısını koruyabilmelidir. Taburcu olmadan önceki bir hafta süresince, solunum düzensizliği veya kalp atışlarında yavaşlama olmamalıdır. Prematüre apnesi, solunum merkezinin olgunlaşmaması nede­niyle, 20 saniyeden […]

Bebek bakımı, bebek beslenmesi, ay ay bebek gelişimi ve bebek sağlığı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Cilt Bakımı
cinsel sohbet a rel="dofollow" href="http://www.sakaryafatihyurdu.com" title="sakarya escort">sakarya escort eryaman escort sohbet sohbet mynet sohbet