ANNELİK VE BABALIK İZNİ

ANNELİK VE BABALIK İZNİ

Geçtiğimiz yıllar içinde, annelik ve babalık izninin, iş yerinde cinsiyet eşitliği, evde cinsiyet eşitliği, çocuk gelişimi ve sağlığı, ebeveyn sağlığı, ferti lite ve kadının iş yaşamına katılımı üzerinde etki gösteren bir sosyal politika mekanizması olduğu konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Araştırmalar, çocuğunun yaşamının ilk yılında çalışan annelerin bebeklerinin, çocukluk çağın­da daha düşük kognitif test skorlarına sahip ol­duklarını göstermektedir. Eğer bebek prematüre doğmuş ise, bebeklerde öğrenme güçlükleri ve bilişsel bozuklukların ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir.

Kısa süre önce preterm bebek dünyaya getirmiş olan anneler söz konusu olduğunda, pek çok du­rumda izin süreleri sona erdiğinde, bebeklerinin hala hastanede yatarak tedavi edilmesi nedeniy­le ve aynı zamanda bu olgularda çocuk gelişimi ve sağlığı ve ebeveyn sağlığı üzerindeki etkinin, diğer ailelere kıyasla daha da güçlü olması nede­niyle, bu anneler için ilave süre gereklidir.

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE DÜŞÜK SOSYOEKONOMİK STATÜNÜN GEBELİK ÜZERİNDE ETKİLERİ

Geçtiğimiz yıllarda, kadının toplum içindeki rolü önemli ölçüde değişti. Günümüz kadınları, kendi annelerinden faklı olarak eğitimlerine devam et­mekte, dışarıda çalışmakta, daha geç evlenmek­te ve çocuk sahibi olmayı ertelemektedir. Özel­likle gebelik sırasında çalışma ise erken doğum riskini artırmaktadır.

Düşük sosyoekonomik statünün, bebeğin ve annenin sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi de bili­nen bir gerçektir. Yüksek gelirli ülkelerde gebelik komplikasyonlarının tedavisi için hastanede ge­çen günlerin sayısı, düşük gelirli ülkelerin nere­deyse dört katıdır.

Yapılan çeşitli çalışmalar, fiziksel güç isteyen iş­lerde, gece vardiyasında, uzun saatler çalışan (Haftada 40-42 saatten fazla), uzun saatler ayak­ta duran (Günde 6 saatten fazla) ve işlerinden memnun olmadıklarını belirten gebe kadınların, erken doğum riskinin fazla olduğunu göstermiştir. Bu riskler, gebelik esnasında ücretsiz izin ya da çalışma şartlarını düzenleyen kanun veya genel­gelerle değiştirilebilir.

Yoksulluk, ayrımcılık, stres, evde şiddete maruz kalma, destek görememe ya da sosyal destek/ sosyal sağlık politikalarının eksik olması gibi et­menler de, erken doğumla ilişkili diğer önemli risk faktörlerindendir.

Temel Öneriler: Çalışma Şartları ve Sosyo­Ekonomik Statünün İyileştirilmesi

  1. Gebe kadınların daha uzun süre ücretsiz izne ayrılması ve gebelik esnasında zorlu çalışma koşullarının sınırlandırılması için sosyal politi­kalar düzenlenmelidir.
  2. Gebe kadınlar, ağır fiziksel güç gerektiren iş­lerden, gece vardiyalarından, uzun çalışma saatlerinden ve uzun süre ayakta durmayı ge­rektiren işlerden korunmalıdırlar.
  3. Tüm kadınların eşit bir biçimde doğum öncesi bakım hizmetlerine ulaşması sağlanmalıdır.
  4. Ebelerin sayısı artırılarak, gebelikte sağlık hiz­metlerine ulaşmakta zorluk çeken kadınlara ulaşılmalı, ebelerin bilgi ve becerileri günün koşullarına uygun geliştirilmelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bebek haberleri, güncel erkek veya kız bebek haber ve fotoğrafları ile en yeni erkek bebek gelişmeleri burada. Bebek Bakımı