ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMU (SIDS)

ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMU (SIDS)

Ani bebek ölümü sendromu (SIDS), diğer ismiyle beşikte bebek ölümü, herhangi bir sağlık sorunu olmayan bir bebeğin, beklenmedik bir şekilde ve sebebi otopsiyle de açıklanamayan ölümüdür. Öykü, olayın gerçekleştiği yerin ayrıntılı incelen­mesi ve otopsi, ani bebek ölüm sendromu tanısı koyabilmek için mutlaka gereklidir. Görülme za­manı 1-12.ay arası olup, en sık 2-4. aylarda karşı­mıza çıkar. Sıklığı 6. aydan sonra azalır. Genellikle kış aylarında ve erkek bebeklerde kız bebeklere göre biraz daha sık görülür.

Sırtüstü yatış pozisyonunun önerildiği ülkelerde ani bebek ölüm sendromu sıklığı azalmaktadır. Amerikan Pediatri Akademisinin, bebeklerde uyurken sırtüstü yatış pozisyonunu önerdiği 1992 yılından itibaren, SIDS sıklığında belirgin azalma gözlenmiştir.

Ani Bebek Ölümü Sendromu İçin Risk Faktörleri

 1. Genel Faktörler:
 • Düşük doğum ağırlığı (<2500 gram)
 • Düşük doğum haftası (<37 hafta)
 • Irk

Cinsiyet (Erkek bebeklerde risk daha yük­sek)

 • Mevsim (soğuk aylarda 2 kat artmış risk)
 1. Anneye bağlı faktörler:
 • Genç anne yaşı (<20 yaş)
 • Eğitim düzeyi
 • Prenatal bakım olmaması ya da yetersiz olması
 • Anne karnında yetersiz tartı artışı
 • Hamilelikle ilgili riskler (Plasenta (Eş) ano­malileri, yüksek tansiyon, zarların erken yır­tılması)
 • Kansızlık
 • İki çocuk arası kısa süre (<2 yıl)
 • Annede idrar yolu infeksiyonu veya cinsel yolla bulaşan hastalık varlığı
 • Daha önce SIDS nedeniyle bebek kaybet­miş olmak
 1. Bebekle ilgili faktörler:
 • Prematürite
 • Doğum haftasına göre düşük ağırlıklı be­bek
 • Çoğul gebelik (Çoğul gebeliklerde düşük doğum ağırlığı ve prematürelik riski daha fazla olmasının yanında, zamanında do­ğan ve >3000 gr ağırlığındaki çoğul gebe­liklerde de SIDS riski artmış olarak tespit edilmiştir)
 1. Doğum Sonrası Faktörler:
 • Yüzüstü uyutmak (SIDS riskini en az 2.3 kat artırır)
 • Uyutulan çevre (ebeveynlerle yatak pay­laşımı riski arttırırken, oda paylaşımı riski azaltır. Yumuşak bebek yatağı,battaniye ve bebek yastığı kullanımı,bebeği aşırı sıcak ortamda uyutma riski arttırır)
 • Emzirmek (Riski azaltır)
 • Geçirilmiş üst solunum yolu infeksiyonu, prematüre apnesi ve aşılanmanın SIDS ris­kini arttırmadığı gösterilmiştir.

SIDS vakalarının %95’inden fazlasında bir veya daha fazla risk faktörü (En sık yatış pozisyonu, uyutulan ortam ve ebeveynlerin sigara kullanı­mı) görülmektedir. Prematüre bebekler, zama­nında doğan bebeklere göre SIDS için daha 3-4 kat daha fazla risk taşımaktadırlar. Sırtüstü yatış pozisyonunun prematürelerde oksijenlenmeyi azalttığı yönünde endişeler olmakla birlikte, 32. haftadan itibaren bebekleri sırtüstü pozsyonda yatırmak, SIDS sıklığını azalttığı için önerilmekte­dir. Doğum haftasına göre düşük ağırlıkla doğan bebeklerde de, özellikle annenin sigara içmesi (Hamilelikte ve doğumdan sonra) durumunda risk daha da artar.

Uyku Ortamı

Bebek özellikle yüzüstü yatırıldığında yumuşak bebek yatağı, yastık ve örtü kullanılması ile SIDS riski belirgin olarak artar. İlk 3 ayda özellikle  kullanan ebeveynlerle yatak payla­şımı da riski arttırır. Yatak paylaşımı önerilmemek le birlikte, ilk 6 ayda anne ile bebeğin aynı odada uyuması desteklenmektedir. Seyahatlerde araba koltuğu kulanılması önerilmesine rağmen, yolcu­luk dışında bebeğin bu koltuklarda uyutulmasının reflüyü artırabileceği söylenmektedir. Emzik kulla­nımının SIDS riskini azalttığı gösterilmiştir.

Ev tipi monitörlerin, bu sendromdan korunmak için kullanılması rutin olarak önerilmemektedir.

Riski Azaltmak İçin Önerilenler

Gebelikte annelere iyi bir prenatal bakım uygulan­ması, prematüreliğin ve düşük doğum ağırlığının mümkün olduğunca engellenmesi, 32 haftanın üzerindeki tüm bebeklerin sırtüstü yatırılması, yumuşak yatak-yastık kulanımı ve bebeğin aşırı ısıtılmasından kaçınılması, bebeğin ebeveynlerle aynı odada ancak ayrı yataklarda yatırılması, em­zirmenin desteklenmesi, sigara kullanılmamasına dikkat edilmesi gereklidir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bebek bakımı, bebek beslenmesi, ay ay bebek gelişimi ve bebek sağlığı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Cilt Bakımı
cinsel sohbet a rel="dofollow" href="http://www.sakaryafatihyurdu.com" title="sakarya escort">sakarya escort eryaman escort sohbet sohbet mynet sohbet