YENİDOGAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ
Yeni Doğan Bebek / 25 Temmuz 2017

Prematüre bebeklerin hastanelerde bakım ve tedavileri “yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YDYBÜ) yapılır. Bu üniteler, yoğun bakım gerek­sinimi olan yenidoğan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taşıyan, ileri tek­nolojiye sahip cihazlarla donatılmış, yaşamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat kesintisiz sağlandığı yenidoğan hasta bi­rimleridir. Yenidoğan yoğun bakım üniteleri genel olarak, hizmet verilen hastaların problemlerine, doğum ağırlıklarına ve anne karnında geçirdikleri süreye göre 3 hizmet kategorisine ayrılırlar. Bir prema­türe bebeğin gestasyon süresi (Anne karnında geçirdiği süre) kısaldıkça, bakım alması gereken YDYBÜ düzeyi de artmaktadır. Düzey YDYBÜ; 35-37 hafta arasında doğan prematüre bebeklere hizmet veren, 35 hafta al­tında doğan bebeklerin ise bir üst düzey üniteye sevki için hazırlığın yapıldığı ünitelerdir. Düzey YDYBÜ; 32 hafta veya 1500 gramın üzerinde doğan prematürelerin tedavilerinin ya­pıldığı ünitelerdir. Düzey YDYBÜ ise 32 hafta ve/veya 1500 gra­mın altında doğan prematürelerin bakımlarının yapıldığı ünitelerdir. düzey YDYBÜ’leri de düzey IIIA ve düzey IIIB olarak 2’ye ayrılı Düzey IIIB üniteler en küçük ve çok ağır hasta yenidoğan bebeklerin izlendiği, en kapsamlı yenidoğan yoğun bakım hizmetinin verildiği ünitelerdir. Prematüre bebeklerin göz ameliyatlarının da yapılabildiği, ayrıca kalp ve beyin cerrahisi girişimlerinin de uygulanabildiği ünitelerdir. Yenidoğan Yoğun bakım ünitelerinin personel ve hizmet kıstasları, fiziki şartları, her…

PREMATÜRE BEBEKTE UYKU
Yeni Doğan Bebek / 25 Temmuz 2017

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YDYBÜ) her geçen gün artan sayıda zamanından önce doğan bebeğin tedavisi ve izlemi yapılmaktadır. Gebelik yaşı ve doğum ağırlığına göre değişmekle birlikte bu bebekler haftalarca küvözde yatmaktadırlar ve tedavi süreleri boyunca yoğun bakımın, normalde bulunmaları gereken rahimiçi ortamdan tamamen farklı fiziksel koşullarına maruz kalmaktadırlar. Serebral fonksiyon monitörü ve elektroensefalografi (EEG) ile yapılan çalışmalarda, prematüre bebeklerin 24-26. gebelik haftasından sonra geliş­memiş uyku uyanıklık döngülerinin olduğu (Aktif uyku-sessiz uyku), 32-34. gebelik haftasından sonra da bu döngülerin olgunlaşmaya başladığı görülmüştür. Normal şartlarda anne karnındaki bebekler, günlük 18-20 saat uyumaktadır. YDYBÜ yatış süresi boyunca bebeklerin maruz kaldıkları gürültü, ışık ve elektromanyetik alan gibi uyaran­lar bebeklerin gelişimlerini, diürnal ritm ve uyku uyanıklık döngüsü üzerinde olumsuz etkilere sa­hiptir. Prematüre doğan bebekler, anne karnında uyuyarak geçirmesi gereken süreyi, YDYBÜ’de sürekli uyarana maruz kalarak geçirmektedir. Bu uyaranlar bebeğin uyku kalitesini bozmakta ve di ürnal ritm üzerinde olumsuzluklara neden olmak­tadır. Uyku Fizyolojisi Uyku iki farklı evreden oluşur; Hızlı göz hareket­leri dönemi (Rapid eye movement, REM) ve non REM dönemi. Non REM uyku dönemi, gecenin ilk birinci ve üçüncü saatleri arasında gerçekleşir ve bu dönem çocuklarda erişkinlerle karşılaştırıl­dığında daha uzundur. REM uykusu, ağır uyku ile hafif uykunun birleşmesi gibidir ve beyin aktivitesi bu dönemde artmıştır. REM…

BEBEK MASAJI
Yeni Doğan Bebek / 24 Temmuz 2017

Çok eski bir tedavi yöntemi olan masaj, dünyanın birçok bölgesinde yüzyıllardır bebek bakımının bir parçası olarak uygulanmaktadır. Bebek masajı, bebeğin vücudunun nazik ve ritmik bir şekilde ellerle okşanması şeklinde uygulanmaktadır. Hem anne hem de baba tarafından uygulanabilir. Bebek masajı, aile ile bebeğin hoş zaman geçirdiği bir vakit olması yanı sıra anne-baba ile bebeğin duygusal bağlanmasını arttırıcı etkiye sahiptir. Masajın ayrıca tartı alımından, beyin gelişimine kadar, bebekler üzerine birçok olumlu etkilerinin olduğu, yapılan birçok çalışma ile gösterilmiştir. Bebek Masajının Etkileri Günlük tartı alımını artırır. Anne-bebek ve hatta aile-bebek bağlanmasını artırır. Zihinsel ve fiziksel gelişim üzerine olumlu etki eder. Uykuya dalışı hızlandırır ve uyku dönemi bo­yunca uyanma sıklığını azaltarak, uyku kalite­sini artırır. Ayrıca bu bebekler uyku dönemleri dışında gün içerisinde daha aktif olurlar. Masaj uygulanan bebekler daha az ağlarlar, stres davranışları azalır. Yağ ile masaj yapılan prematüre bebeklerde serum trigliserid oranları artar. Yağ ile yapılan masaj, deriden ısı kaybını azaltarak, ısı düzenlemesi üzerine olumlu etki eder. İnfeksiyon oranlarını azaltır. Sindirimi ve gaz çıkışını kolaylaştırır, kolik bul­gularını azaltır. Hastanede yatan bebeklerde hastanede kalış süresini azaltır. Topuktan kan alma gibi ağrılı işlemlerde be­beğin hissettiği ağrı duyusunu azaltır. Güvenli bir uygulama olan masajın uygun ya­pıldığı takdirde olumsuz bir etkisi bulunma­maktadır. Masaja Hazırlık Masaj yapmadan önce…

Prematüre Bebeklerde Pasif Bağışıklama RSV profilaksisi
Yeni Doğan Bebek / 24 Temmuz 2017

“Respiratuvar Sinsityal Virus” (RSV), prematüre bebeklerde, hastaneye yatış gerektirecek ve hatta ölüme yol açabilecek düzeyde ağır seyreden alt solunum yolu infeksiyonlarına yol açan başlıca infeksiyonlardan birisidir. Günümüzde bu etkene karşı pasif korunma amaçlı insan kaynaklı monoklonal bir antikor olan Palivizumab (Synagis®) kullanılmaktadır. Bu aşı sayesinde akciğer hastalığı nedeni ile hastaneye yatışlar yaklaşık yarı yarıya azaltılabilmektedir. “Respiratuvar Sinsityal Virus” (RSV), prematüre bebeklerde, hastaneye yatış gerektirecek ve hatta ölüme yol açabilecek düzeyde ağır seyreden alt solunum yolu infeksiyonlarına yol açan başlıca infeksiyonlardan birisidir. Günümüzde bu etkene karşı pasif korunma amaçlı insan kaynaklı monoklonal bir antikor olan Palivizumab (Synagis®) kullanılmaktadır. Bu aşı sayesinde akciğer hastalığı nedeni ile hastaneye yatışlar yaklaşık yarı yarıya azaltılabilmektedir.Palivizumab içerisinde 50 mg’lık liyofilize etken madde bulunan ticari preperat olarak bulunmaktadır. Bu peperatın içerisinde koruyucu herhangi bir madde bulunmadığı için de, sulandırıldıktan sonra üç saat içerisinde kullanılmalıdır. Palivizu mab ülkemizde Türk Neonatoloji Derneği önerisi ile RSV sezonu olarak bildirilen EkimMart ayları arasında, aylık olarak yapılmaktadır. Kullanım dozu her ay için tek seferde 15 mg/kg, kullanım şekli de intramusküler injeksiyon şeklindedir. Diğer aşılar ile bilinen bir etkileşimi olmadığı için, bir arada veya ardışık yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Türk Neonatoloji Derneği, Palivizumab ile RSV profilaksisi 2012 yılı önerileri, aşağıda belirtilen riskli…

Prematüre Yenidoğanın Cilt Özellikleri
Yeni Doğan Bebek / 24 Temmuz 2017

Deri, vücudun ısı düzenlemesini yapan, sıvı, sodyum, klor gibi (Elektrolitler) maddelerin dengesini koruyan, ultraviyole ışınlarına, infeksiyonlara karşı koruyan ve duyu organı olma gibi birçok önemli görevi olan hayati bir organdır. Yenidoğan özellikle de prematürelerde derinin erişkinlerden farklı özellikleri nedeniyle cilt bakımı ayrı bir önem taşır. Yenidoğan cildinin özellikleri: Deri, özellikle en üst katmanı, cilde temas eden kimyasal etken­lerin, toksik maddelerin emilimini büyük ölçüde engeller. Prematürelerde derinin özellikle üst kat­manı yeterince gelişmemiştir. Yetişkinlere göre daha kuru, nemi tutma kapasitesi daha az, daha incedir. İnfeksiyonlara ve toksinlere karşı daha duyarlıdır. Prematürelerde derinin ince olması, deri yoluyla çok daha fazla su ve ısı kaybına neden olur. Deri yoluyla su kaybında, ortam havasının nemi ve ısısı, bebeğin aktivitesi ve vücut ısısını kapsayan parametreler de etkilidir. Bu nedenle bebekler ge­reğinden fazla giydirilmemeli, bulundukları ortam ısısı giyinik olduklarında 22-24 °C’yi geçmemelidir. Doğumda vücut yağdan zengin “verniks ka zeoza” denen beyazımsı bir madde ile kaplıdır. Verniks, anne karnındaki bebeği bir bariyer gibi korur. Tüm vücudu örtebilir veya sadece kıvrım bölgelerindedir. Verniks, mikroplara karşı bebeği koruduğu ve yara iyileşmesini hızlandırdığı için, tamamen temizlenmeye çalışılmamalıdır. Doğumu izleyen saatlerde kendiliğinden kurur ve kaybolur. Prematürelerde kulak gibi kıkırdak dokuların olduğu bölümler olgunlaşmadığı için, yan yatırıldığında uzun süre pozisyon değiştirilmemesine bağlı kulaklarda…

Göz Bakımı
Yeni Doğan Bebek / 24 Temmuz 2017

Yenidoğanlarda, annenin doğum kanalından bulaşan mikroplarla, göz kapağında ve gözde şişlik, kızarıklık ve akıntı ile giden konjonktivit gelişme riski vardır. Gözde ülserasyon, körlük gibi çok ciddi sorunlar, nadiren ölümler gelişebilir. Bu nedenle doğumdan hemen sonra tüm yenidoğan bebeklere göz bakımı yapılır. Bebek doğduktan hemen sonra (İlk saat içerisinde) gözler steril su (Distile su) veya serum fizyolojikli pamukla silinir. Göz kapakları açılarak koruyucu (Antibiyotikli göz damlası veya pomatı) tedavi uygulanır. Önceleri kullanılmakta olan gümüş içeren damlalar, sakıncaları nedeniyle artık kullanımdan kalkmaktadır. Doğumdaki göz bakımından sonra, prematürelerin izlemi sırasında gözlerde çapaklanma yoksa özel göz bakımı gerekmez. Doğumda göz için koruyucu bakım uygulanması olası göz infeksi yonlarının büyük bir kısmını önlese de, tamamını önleyemez. Koruyucu tedavi alsın, almasın gözünde şişlik, kızarıklık, aşırı çapaklanma, akıntı olan tüm prematüre yenidoğanlar çocuk ya da göz doktoruna yönlendirilmelidir. Göz infeksiyonu bakımı için öncelikle eller su ve sabunla yıkanır. Temiz yumuşak bir tülbent veya steril gazlı bez, kaynamış, soğutulmuş su veya serum fizyolojikle ıslatılarak, fazla bastırılmadan, göz kapakları içten dışa doğru silinir. Çapak temizleninceye kadar işlem tekrarlanır. İnfeksiyo nun diğer göze yayılmasını önlemek için her bir göze ayrı bir steril gazlı bez veya tülbent kullanılmalıdır. Hekimce önerilen antibiyotikli göz merhemi antibiyotikli damlalar da göze uygulanmalıdır.  Prematüre yenidoğanda gözyaşı…

Yenidoğanda Ağız Bakımı
Yeni Doğan Bebek / 24 Temmuz 2017

Ağızdan beslenebilen, dili, ağzı temiz görünen prematüre bebeklerde ayrıca ağız bakımı yapılması gerekmez. Ağzında süt artığı kalan bebeklerde ağızda mantar plakları oluşabilir. Ağızdan beslenemeyen bebeklerde ağız kurulu¬ğu, infeksiyona zemin hazırlar. Ağız bakımı gerekir. Bakım için steril serum fizyolojik veya kaynatılıp ılıtılmış su ile ıslatılan gazlı bez ya da ağız bakımı için geliştirilmiş özel setler kullanılabilir. İşlem öncesinde ve sonrasında eller su ve sabunla iyice yıkanır. Kaynatılıp ılıtılmış bir çay bardağı suya, bir çay kaşığı sofra karbonatı konulur. İşaret parmağına sarılmış gazlı bez bu solüsyona batırıl-dıktan sonra tüm ağzı kapsayacak şekilde yumuşak hareketlerle temizlik işlemi yapılır. Her işlemde farklı gaz tampon bez kullanılmalıdır. Bakım sonrası ağızda herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilmeli, gerekirse uygun yüzeyel tedavi uygulanmalıdır. Ağız temizliği sonrası kurumanın önlenmesi için nemlendirici jeller kullanılabilir. Çok nadiren bebekler ağzında dişle doğabilir. Bu dişler anneye süt emerken zarar verebilir. Nadi¬ren bebeğin yutma riski de vardır. Bu bebekler, dişlerin çekilmesi için diş hekimlerine yönlendirilir. Dilaltı bağı, dil ile ağız tabanı arasındaki bağın kısa ya da kalın olmasıdır. Dil hareketlerini kısıtlayarak konuşma ve beslenmeyi etkileyebilir. Genellikle büyük bir problem oluşturmaz. Çok az bir kısmında cerrahi müdahale gerekir. Emme normalse ve beslenme sorunu yoksa iki yaşa kadar beklenir. İki yaşında konuşma değerlendirilir. Konuşma…

Evde Doğumlarda Göbek Bakımı
Yeni Doğan Bebek / 24 Temmuz 2017

Geleneksel yöntemlerle evde yapılan doğumlarda göbek kordonunun steril şekilde kesilmemesi, ölümcül bir hastalık olan yenidoğan tetanozuna yol açabilir. Yenidoğan tetanozunu önlemenin en temel yolu, annenin gebelikte tetanoz aşısı ile uygun şekilde aşılanmasıdır. Evde uygun olmayan yöntemlerle göbeği kesilen, prematüreler dahil tüm bebekler, en kısa sürede bir sağlık merkezine götürülmelidir. Bu bebeklerin göbekleri uygun şekilde temizlenir, kesilir, bağlanır ve bebeğe uygun dozlarda tetanoz serumu (Varsa insan, yoksa at veya sığır) yapılır. Koruyucu antibiyotik başlanıp, tetanozun kuluçka süresi dikkate alınarak, genellikle 5-7 gün gözlem altına alınmaları uygundur. Göbek bakımı için kesinlikle talk pudrası kullanılmamalıdır, infeksiyon riskini arttırabilir.

Yenidoğanda Göbek Bakımı
Yeni Doğan Bebek / 24 Temmuz 2017

Göbek bakımında amaç, kordonun kuruması ve infeksiyona zemin hazırlamayacak şekilde nemsiz tutulmasıdır. Sağlıklı prematüre bebeklerde göbek düşene kadar herhangi bir şeyle silinmeden kuru tutulması yeterlidir. Kordon bebek bezi ile örtülmemeli ve bez kendi üzerine katlanarak göbeğin açıkta kalması sağlanmalıdır. Göbek bağı normalde 7-14 günde düşer. Bu sürede bebek göbek ıslatılmadan yıkanabilir veya silinebilir. Göbek düşmesinin üç haftayı geçmesi, altta yatan bağışıklık sistemi yetmezlikleri, infek siyon ve doğumsal anomaliler ile birlikte olabilir. Gerekirse çocuk doktoruna yönlendirilmelidir. Göbekte kızarıklık, akıntı, kanama, şişlik ve hassasiyet, pis koku olduğunda mutlaka doktora başvurmalıdır.

PREMATÜRENİN RUTİN BAKIMI (GÖBEK, CİLT, GÖZ BAKIMLARI VE BANYO)
Yeni Doğan Bebek / 24 Temmuz 2017

Göbek bakımında amaç, kordonun kuruması ve infeksiyona zemin hazırlamayacak şekilde nem­siz tutulmasıdır. Sağlıklı prematüre bebeklerde göbek düşene kadar herhangi bir şeyle silinme­den kuru tutulması yeterlidir. Kordon bebek bezi ile örtülmemeli ve bez kendi üzerine katlanarak göbeğin açıkta kalması sağlanmalıdır. Göbek bağı normalde 7-14 günde düşer. Bu sü­rede bebek göbek ıslatılmadan yıkanabilir veya silinebilir. Göbek düşmesinin üç haftayı geçmesi, altta yatan bağışıklık sistemi yetmezlikleri, infek- siyon ve doğumsal anomaliler ile birlikte olabilir. Gerekirse çocuk doktoruna yönlendirilmelidir. Göbekte kızarıklık, akıntı, kanama, şişlik ve has­sasiyet, pis koku olduğunda mutlaka doktora başvurmalıdır.

hatay escort çanakkale escort van escort bolu escort düzce escort erzincan escort tunceli escort, sivas escort mardin escort nigde escort cinsel sohbet