Sosyal Duygusal Gelişim Yenidoğanın duygulari bir yetişkinden farklı olarak çok yalın ve basit düzeydedir. Yetişkinlerin salıip olduğu kompleks duygulara sahip değillerdir. Temel olarak ilk aylarda heyecan ve coşkunun iki ucunu yaşarlar Hoşnuduk ve stres/ hoşnutsuzluk. 3. aydan itibaren diğer duygular bu iki uç duygudan farklılaşarak ortaya çıkacaktır.   Bebeğinize bir şeyler anlatın ve tepki vermesi için bekleyin. • Sizi net görebileceğ...

Dil Gelişimi Dili anlamak ve konuşmak bir günde oluşan bir sistem değildir. İlk günlerden itibaren onunla sözel iletişim kurmanız dilin temel yapı taşlarının oluşmasını, bu yapı taşlarının üzerinde bebeğinizin dil yeteneğinin gelişmesini, zamanla önce sizi anlamasını, sonra da sözel iletişimi kullanarak konuşmaya başlamasını sağlayacaktır. Ancak bebekler ve çocuklar dili monolog içinde değil, diyalog içinde öğrenirler. Bu nedenle, “bebeğinize ...

Dokunma Karp, kitabında (2013), bebeğin dünyada geçirdiği ilk üç ayı hamilelikte “eksik kalan dördüncü üç aylık dönem” olarak tanımlamıştır. O bu durumu erken doğum olarak tanımlamış olsa da, bu dönem, kanımca daha ziyade bir geçiş dönemi olarak düşünülebilir. Bebek artık anne karnında değildir, ancak hâlâ anne karnındaymış gibi davranmaktadır, yani araftadır. İçinde bulundu olduğunu hisseder (zihinde tutulma ihtiyacı için bknz. “Neden O...

Zihinsel Gelişim Bebekler doğduklarında, tat ve koku alma duyuları oldukça gelişmiştir. Yeni doğmuş bebeklerle yapılan bilimsel çalışmalarda, bebeklerin tatlara tepki olarak oluşturdukları yüz ifadelerinin yetişkinlerin yüz ifadeleri ile aynı olduğu bulunmuştur (alıntılayan, cole ve diğ., 2005). Ayrıca birkaç saatlik bebekler bile kendi annelerinin sütünü diğer annelerin sütüne tercih etmektedir (alıntılayan, Cole ve diğ-, 2005). Koku ile ilgi...

Fiziksel Gelişim Haydi spor yapalım! Bebeğinizin kol ve bacaklarını sırayla • Düz • Çapraz • Dairesel hareket ettirin! Aynı zamanda avuç içlerinizle bebeğinizin ayaklarını kavrayarak ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Bu esnada ona müzik dinletir ya da şarkı söylerseniz, kas gelişimine yardımcı olurken kendini iyi hissetmesini de sağlarsınız. Öneri: Spor gibi hareketlendirici aktiviteleri sabah saatlerinde yapabilirsiniz. Akşama doğru bebekl...

1 aylık bebek gelişimi İlk 1,5 ay, bebeğin çevreye verdiği tepkiler reflekslerden oluşmaktadır. Emme, kavrama, göz kırpma gibi refleksler istemli hareketler değildir. İstemli herhangi bir harekette bulunmadığı için, bebeğinizin sizinle iletişim içinde olmadığını düşünebilirsiniz. Aslında bebeğiniz için durum bunun tam tersidir. Onun ileride nasıl biri olacağını daha o ana rahmindeyken etkilemeye başlamişınızdır bile. İlk günlerden itibaren gös...

FITIKLAR
Yeni Doğan Bebek / 7 Ağustos 2017

FITIKLAR Göbeğin hemen altındaki dokunun yeterince da- ralamaması ya da karın kaslarındaki zayıflık nede­niyle oluşur. Özellikle yaşamın ilk birkaç ayında ve prematürelerde daha sıktır. Bazı genetik hastalık­larda ve tiroid bezinin yeterli çalışmaması duru­munda (Hipotiroidi) da ortaya çıkabilir. Çoğunlukla (%85) kendiliğinden kapanır. Karın içi organların bu keseye sıkışması oldukça nadir olup, genellikle çapı küçük (<1 cm) olanl...

ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMU (SIDS)
Yenidoğan Bakımı / 7 Ağustos 2017

ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMU (SIDS) Ani bebek ölümü sendromu (SIDS), diğer ismiyle beşikte bebek ölümü, herhangi bir sağlık sorunu olmayan bir bebeğin, beklenmedik bir şekilde ve sebebi otopsiyle de açıklanamayan ölümüdür. Öykü, olayın gerçekleştiği yerin ayrıntılı incelen­mesi ve otopsi, ani bebek ölüm sendromu tanısı koyabilmek için mutlaka gereklidir. Görülme za­manı 1-12.ay arası olup, en sık 2-4. aylarda karşı­mıza çıkar. Sıklığı 6....

PREMATÜRELERDE KALP HASTALIKLARI
Yeni Doğan Bebek / 7 Ağustos 2017

Sağ kalpten çıkarak akciğere oksijeni düşük kanı getiren damar ile sol kalpten çıkarak oksijeni yük­sek kanı diğer organlara taşıyan ana atardamar (Aort damarı) arasında bağlantı kuran damara, “duktus arteriyozus” (Arteryel kanal) denir. Bu kanal, anne karnındayken işlev görür ve doğum sonrası kapanmalıdır. Zamanında doğan bebek­lerde, genellikle doğumu takiben ilk 3 gün içinde bu kanal kapanır. Ancak erken doğan bebekler­de, gelişim...

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ (ROP)
Yeni Doğan Bebek / 7 Ağustos 2017

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ (ROP) Prematüre bebeklerin en önemli göz sorunların­dan biri, prematüre retinopatisidir (Retinopathy of prematurity-ROP). Prematüre retinopatisi, dü­şük doğum ağırlıklı ve erken doğan bebeklerde görülen, gözün sinir tabakasındaki damarların anormal çoğalması ile karakterize bir hastalıktır. Yaşamın ileri döneminde körlüğe neden olabi­len prematüre retinopatisi, halen çocukluk çağı körlük nedenleri arasında başt...

ŞAŞILIK
Yeni Doğan Bebek / 7 Ağustos 2017

İki gözün görme eksenlerinin paralel olmaması durumuna şaşılık denir. Yenidoğan döneminde sinir sistemi ve gözün sinir tabakasının gelişimi tamamlanmadığı için gözlerde çoğunlukla dışa kayma fark edilebilir. Ancak bu koşullarda bile göz hareketlerinde herhangi bir kısıtlılık olmama­lıdır. Bebekte 2 aylıktan sonra görme eksenlerinin paralel hale gelmesi ve iki göz arasında hareket­lerin simetrik koordinasyonunun sağlanmış olma­sı gere...

PREMATÜRE BEBEKLERDE KAFA İÇİ (İNTRAVENTRİKÜLER) KANAMALAR
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

Ventriküller, beynin içinde bulunan beyin omurilik sıvısı (BOS) ile dolu boşluklardır. Bu boşlukların içinde veya yakınında olan kanamalara “intra ventriküler kanama” denir ve prematüre bebek­lerde oluşan beyin hasarının en önemli nedenle­rinden biridir. 32 hafta ve 1500 gramdan küçük bebeklerde daha sık görülmektedir. Doğum ağır­lığı küçüldükçe kanama riski ve kanamanın şid­deti artmaktadır. Prematüre bir bebeğin beyninde birç...

PREMATÜRE VE YENİ DOĞANLARDA KONVULSİYONLAR (HAVALE)
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

PREMATÜRE VE YENİ DOĞANLARDA KONVULSİYONLAR (HAVALE) Konvulsiyon (havale) beyinde meydana gelen ani ve anormal elektriksel aktiviteler sonucu mey­dana gelir. Yenidoğan döneminde sık görülen, tedavisi zor olabilen, bazen önemli sakatlıklar bı rakabilen, önemli acil bir nörolojik sorundur. Yeni doğan dönemi, merkezi sinir sisteminin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle, havalelere en duyarlı olunan dönemdir. Prematürelerde daha yüksek bi...

PREMATÜRELERDE HEMATOLOJİK PROBLEMLER
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

Anemi (Kansızlık), vücut hücrelerine oksijen taşı­yan kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin düzeyinin, normal değerden düşük olmasıdır. Se­bepleri ise doğum öncesi ve sonrası kanamalar (Plasentanın yerinden ayrılması, ani doğumda kordon yırtılması, bebekten anne veya plasentaya kanama, kafa içine kanama, kafa kemikleri içine kanama), kırmızı kan hücrelerinin yaşam sürele­rinin daha kısa ve üretiminin daha yavaş olması, kan uyuş...

PREMATÜRE BEBEKLERDE BESLENME SORUNLARI
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

Prematüre bebeklerde beslenme sorunlarına, za­manında doğan bebeklere göre daha sık rastla­nır. Prematüre bebeğin sindirim sisteminin henüz yeterince gelişmemesi nedeniyle emme yutma nefes alma koordinasyonunun yetersizliği, besin emilim problemleri, barsak hareketleri ve sindiri­min yavaş olması, gastroözefageal reflü, sık görülen beslenme problemlerinin başında gelmek­tedir. yolu ile bes­lenme desteği verilmesi gerekebilir. Bu döne...

PREMATÜRE BEBEKLERDE İNFEKSİYONLAR
Yeni Doğan Bebek / 6 Ağustos 2017

Yenidoğan bilimindeki gelişmeler çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşatılmasına olanak sağlarken, bazı riskleri de beraberinde getirmiş­tir. Bunların en önemlilerinden birisi de hastane infeksiyonlarıdır. Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin uzun süre hastanede yatmala­rı, infeksiyon olasılığını arttırmaktadır. Prematüre bir bebeğin vücudunun neredeyse her bölgesin­de infeksiyon gelişebilir, ancak en sık etkilenen bölgel...

hatay escort çanakkale escort van escort bolu escort düzce escort erzincan escort tunceli escort, sivas escort mardin escort nigde escort cinsel sohbet